Dostala jsem otázku, zda lze tibetskou zpívající mísou ošetřovat onkologické pacienty?

A dobrá zpráva je, že ano, lze. Tibetské zpívající mísy mají mnoho pozitivních účinků na lidské zdraví, které může pomoci i onkologickým pacientům:

  • Relaxace a snížení stresu
  • Zlepšení spánku
  • Zmírnění bolesti
  • Zvýšení imunity
  • Podpora regenerace
  • Zlepšení duševní pohody

Zvuk a vibrace tibetských mís mohou pomoci onkologickým pacientům uvolnit se a zrelaxovat, což může být důležité pro jejich celkové zdraví. Mohou také pomoci zmírnit bolest, zlepšit spánek a zvýšit imunitu. Kromě toho mohou pomoci podpořit regeneraci a duševní pohodu.

Samozřejmě je důležité při ošetřování onkologických pacientů postupovat opatrně a přizpůsobit techniku ošetření konkrétním potřebám klienta. Pokud nejste si jistí, jak postupovat, je vždy dobré se poradit s lékařem. Ale z mých zkušeností vyplývá, že lékaři o tibetských zpívající mísách moc nevědí a považují je za „pavědu“ na úrovni vykládání karet (omlouvám se kartářkám).

Při ošetření se vyhýbejte oblastem, kde je nádor nebo kde jsou otevřené rány. Nikdy nepřikládejte mísy na velké klouby (kolena) nebo lidem s kardiostimulátorem či defibrilátorem v blízkosti strojku. Pokud pacient cítí bolest, ošetření přerušte.

Tibetské mísy přinášejí úlevu a pomoc, ale samy o sobě nejsou léčbou rakoviny.

 

Studie na toto téma

Studie z roku 2015 zjistila, že ošetření tibetskou zpívající mísou může pomoci snížit stres a úzkost u onkologických pacientů. Studie zahrnovala 20 pacientů, kteří byli léčeni tibetskou zpívající mísou po dobu 30 minut jednou týdně po dobu 6 týdnů. Výsledky studie ukázaly, že pacienti, kteří byli ošetřeni tibetskou zpívající mísou, měli významně snížené hladiny stresu a úzkosti ve srovnání s kontrolní skupinou.

Další studie z roku 2017 zjistila, že ošetření tibetskou zpívající mísou může pomoci zlepšit spánek u onkologických pacientů. Studie zahrnovala 30 pacientů, kteří byli léčeni tibetskou zpívající mísou po dobu 30 minut jednou týdně po dobu 6 týdnů. Výsledky studie ukázaly, že pacienti, kteří byli ošetřeni tibetskou zpívající mísou, měli významně zlepšený spánek ve srovnání s kontrolní skupinou.

Odkazy na studie použití tibetských mís u onkologických pacientů:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382016301044

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096522991931756X

Odkaz na studii o účincích zvuku tibetských mís při akutní úzkosti:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9955072/

Tyto studie naznačují, že ošetření tibetskou zpívající mísou může být pro onkologické pacienty velice přínosné. Zároveň, stejně jako studie předešlé, upozorňují na potřebu dalších a větších studií na toto téma.

Upozorňuji, že nejsem lékař a tvrzení výše uvedená vycházejí ze studií a zvukoterapeutické praxe (v ČR jen alternativní metoda). Tibetské mísy jsou dobrými podporovatelkami na vaší cestě k uzdravení, ale jejich používání nezavdává žádný důvod k přerušení či dokonce ukončení konvenční léčby.

 

Jak hrát na tibetské mísy, se můžete naučit v kurzech online i offline a e-boocích www.uzasno.cz/kurzy, www.uzasno.cz/zdarma.

Ing. Klára Dvořáková

Ing. Klára Dvořáková

Jsem inspirátorka a lektorka s tibetskou zpívající mísou. Tibetské zpívající mísy mi vstoupily do života před šesti lety. Vydala jsem se na cestu objevování a učila se od lektorů z Čech, Evropy, z Indie, Nepálu a Ameriky. Seznam absolvovaných kurzů najdete zde >>

Naprostá většina je zahraničních. Překvapilo mne, jak málo materiálů je v ČR k dispozici a rozhodla se to změnit.

Jsem autorkou autoterapie tibetskou mísou MySelf Massage©, e-booků a videí o tibetských mísách. Najdete je zde >> . Učím, jak pečovat s tibetskou mísou o druhé >>

Na tibetských mísách oceňuji, že s nimi může pracovat kdokoliv – nemusíte v cokoliv věřit. Je jen na vás, jestli překročíte zákony fyziky nebo ne. Mísy pomáhají všem.

Ráda bych vám ukázala, jak tibetská mísa může obohatit i váš život a co všechno s ní dokážete sami pro sebe, nebo pro druhé udělat…